Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

16 ks nájdených
Telefónne čislo:
056 / 639 52 16, 056 / 639 52 58
Mobil:
0905 826 299
Fax:
056 / 639 52 58
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
076 72 Vojany, Beša 107
Sídlo:
076 72 Vojany, Beša 107

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 37 630 17 22
Mobil:
00421 908 941 808
Fax:
047 437 14 46
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
951 93 Machulince, Hlavná 115
Sídlo:
951 93 Machulince, Hlavná 115

Top Služby:

Telefónne čislo:
047 / 429 13 01
Mobil:
0911 875 697
Fax:
044 / 559 32 58
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
985 24 Rovňany, Ozdín 52
Sídlo:
985 24 Rovňany, Ozdín 52

Top Služby:

Telefónne čislo:
031 778 22 32
Mobil:
0905 472 342
Fax:
031 778 22 71
Web:
E-mail:
Sídlo:
925 42 Trstice, Trstice 667

Top Služby:

Telefónne čislo:
054 788 10 660, 054 788 10 59
Web:
E-mail:
Sídlo:
090 42 Okrúhle, Okrúhle 131

Top Služby: