Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

5 ks nájdených
Telefónne čislo:
(032) 7763955
Mobil:
00421 907 892 129
Fax:
(046) 5404265, (046) 5404265
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 81 Šenkvice, Zapotok 1056/86
Sídlo:
900 81 Šenkvice, Zapotok 1056/86

Top Služby:

Telefónne čislo:
(034) 723126
Mobil:
00421 911 259 902
Fax:
(034) 6512460, (034) 6512460
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 62 Kostolište, č.286
Sídlo:
900 62 Kostolište, č.286

Top Služby:

Telefónne čislo:
035 771 02 63
Mobil:
0905 981 269
Fax:
(056) 6492193, (056) 6492193
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
945 01 Komárno, Gen.Klapku 11
Sídlo:
945 01 Komárno, Gen.Klapku 11

Top Služby:

Telefónne čislo:
041 511 0472, 041 723 4067
Mobil:
0904 562 475, 0904 562 476
Fax:
02 / 446 382 02
Web:
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
013 13 Rajecké Teplice, Konská 222
Sídlo:
013 13 Rajecké Teplice, Konská 222

Top Služby:

Telefónne čislo:
.
Mobil:
0905 484685
E-mail:
Poštová adresa:
943 02 Štúrovo, J. Kráľa 1357/102
Sídlo:
946 02 Čalovec, Hlavná č. 103

Top Služby: